تبلیغات
سوگماد - نکته دوازدهم : خطوط اصلی فعالیت دشمن در جنگ نرم
سوگماد
پایه ی هر چیز از ریشه باید درست باشد!

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 اسفند 1389
نکته دوازدهم : خطوط اصلی فعالیت دشمن در جنگ نرم

دشمنان ما؛ دشمنان انقلاب، دشمنان نظام جمهورى اسلامى، چند خط را دارند دنبال میكنند كه این در تبلیغاتشان و در كارى كه انجام میدهند، واضح هم هست؛ اینها چیزهاى پوشیده و پنهانى نیست؛ باید در ذهن خودمان اینها را جمع‌‌بندى كنیم:
 یكى این است كه نشانه‌‌هاى امید را مخدوش كنند؛ مورد خدشه قرار بدهند، كه از جمله همین انتخابات بود. حضور هشتاد و پنج درصدى مردم، یك چیز امید بخشى است، یك چیز مهمى است؛ همانطور كه عرض كردیم، سى سال بعد از یك انقلاب، مردم كشور بیایند به نظام برآمده‌‌ى این انقلاب یك چنین آراء وسیعى را تقدیم بكنند، این جز اعتماد به این نظام و دل بستن به این نظام، معناى دیگرى ندارد؛ و این اتفاق افتاد. یا رئیس جمهورى را با این رأى بالا انتخاب بكنند، این یك چیز بى‌‌سابقه است. این اتفاق افتاد؛ این كار در كشور شد. این خیلى نقطه‌‌ى قوت مهمى است. سعى شد این نقطه‌‌ى قوت را تبدیل كنند به نقطه‌‌ى ضعف؛ این مایه‌‌ى امید را تبدیل كنند به مایه‌‌ى تردید، مایه‌‌ى یأس. این كار خصمانه‌‌اى است. در كشور، مایه‌‌هاى امید فراوان است؛ زیرساختهاى كشور، امروز زیرساختهاى بسیار مستحكمى است؛ كارهاى مهمى در طول این سالها انجام گرفته و امروز كشور آماده‌‌ى یك حركت جهش‌‌وار به جلوست. پیشرفتهاى علمى، امروز خیلى چشم‌‌نواز و چشم‌‌گیر است؛ به طورى كه دیگران - دانشمندان كشورهاى دیگر، آنهائى كه انگیزه‌‌ى سیاسى ندارند - اعتراف میكنند؛ كه یك نمونه‌‌اش را دیشب توى تلویزیون دیدید. در مورد همین سلولهاى بنیادى، اعتراف كردند كه باور نمیكردند در ایران این حدِ پیشرفت وجود داشته باشد. میگوید: من پارسال هم در این كنفرانس علمى شركت كردم، امسال هم شركت كردم؛ امسال تا پارسال تفاوت زیادى به وجود آمده، پیشرفت زیادى شده! این یك نمونه‌‌اش است؛ ده‌‌ها نمونه از این قبیل داریم كه اینها پیشرفتهاى علمى است؛ مایه‌‌هاى امید است. خودِ تجربه‌‌ى سى ساله - سى سال تجربه پشت سر ماست؛ در اختیار ماست - نسل جوانِ پر انرژى و تحصیلكرده‌‌اى در وسط میدان است؛ اینها همه مایه‌‌هاى امید و نقاط قوت است. نسل جوانى كه هم تحصیلكرده است، هم اعتماد به نفس دارد، هم احساس میكند كه میتواند كشور خودش را پیش ببرد. ما یك سند چشم‌‌انداز داریم كه تا سال 1404، مشخص كرده كه خط ما از لحاظ پیشرفتهاى كشورى و مادى كجاست؛ خیلى چیز مهمى است. معلوم كردیم كه به كجا باید برسیم و از چه طریقى باید حركت بكنیم. اینها عوامل امید است، اینها نقطه‌‌هاى قوت است. میخواهند اینها را به موجبات یأس تبدیل كنند؛ راجع به سند چشم‌‌انداز صحبت بشود، میگویند آقا به این سند توجهى نشده؛ راجع به پیشرفتهاى علمى بحث بشود، میگویند اینها خیلى اهمیتى ندارد؛ راجع به انتخابات بحث بشود، این شبهه‌‌ها و خدشه‌‌ها را پیش مى‌‌آورند؛ راجع به جوانها صحبت بشود، اشاره میكنند به تخلف چند تا جوان در یك طرفى! یعنى همه‌‌ى این نقاط مثبت، این قله‌‌هاى برجسته‌‌اى كه همه‌‌اش امیدافزا هست، اینها را سعى میكنند در چشمها كمرنگ كنند. متقابلاً نقاط ضعف كوچكى كه حتماً وجود دارد، بزرگ كنند یا نقاط ضعف را - نمیگوئیم هم كوچك، نقاط ضعفى وجود دارد - بزرگ‌‌نمائى كنند؛ چند برابرِ آنچه كه هست، این نقاط ضعف را نشان بدهند؛ سیاه‌‌نمائى كنند؛ تلقى‌‌هاى بدبینانه‌‌ى نسبت به نظام را گسترش بدهند. مى‌‌بینید دیگر؛ به‌‌زور میخواهند این یأس را به جامعه القاء كنند. وقتى یأس وارد جامعه شد، جامعه از پویائى خواهد افتاد؛ افراد مبتكر، افراد نخبه، افراد جوان و پُر نشاط منزوى میشوند، كناره‌‌گیرى میكنند، دست و دلشان به كار نمیرود، مشاركتها كم میشود، پویائى جامعه از دست میرود. این یكى از خطوط كارى دشمن است؛ مرتباً القاى بن‌‌بست كردن. شما اگر ببینید این تبلیغات رادیوها را - حالا امروز رادیوها دیگر نیست. یك وقتى میگفتیم ده‌‌ها رادیو، امروز مسئله‌‌ى هزارهاست؛ رادیو هست، تلویزیون هست، این وسائل اینترنتى هست - به طور دائم از مراكز مشخصى، مرتباً القاى بن‌‌بست، القاى بحران، القاى سیاه بودن وضعیت میشود؛ هر مقدارى كه بگیرد، هر مقدارى كه مستمع و شنونده پیدا بكند و باورپذیر باشد براى آنها؛ دارند در این زمینه كار میكنند. این یكى از خطوط كارى دشمن است.

یكى از خطوط كارى اصلى دشمن، همین مسئله‌‌ى تفرقه است كه شما آقایان بر روى او بحق تكیه كردید، در گزارش هم بیان فرمودند، در بیانیه‌‌ى پایانى خبرگان هم به این مسئله‌‌ى اتحاد توجه شده؛ بسیار مسئله‌‌ى مهمى است. مسئله‌‌ى اتحاد ملت و كارى كه براى ایجاد تفرقه دارد انجام میگیرد، بسیار مسئله‌‌ى مهمى است. ما نشانه‌‌هاى وحدت عمومى مردم را داریم مى‌‌بینیم. شما نماز جمعه‌‌ها را در ماه رمضان دیدید، روز قدس را دیدید، نمازهاى عید فطر را دیدید؛ چه عظمتى! انسان وقتى نگاه میكند - نه فقط در تهران، در مشهد، در اصفهان، در كرمان، در تبریز، در مناطق مختلف - منظره، منظره‌‌هاى بى‌‌نظیرى است؛ اصلاً شاید در طول تاریخ اسلام، هرگز نماز عید فطر با این عظمت، با این شُكوه‌‌هاى عجیب - در نقاط مختلف یك كشور، نه فقط در یك شهر - دیده نشده! ما امروز اینها را داریم؛ اینها همه نشانه‌‌ى وحدت است؛ نشانه‌‌ى همدلى مردم است؛ نشانه‌‌ى این است كه یك مركز مشتركى وجود دارد كه مردم على‌‌رغم اختلافات جزئى و فرعى‌‌اى كه با هم دارند، در گرایش و انتماء(2) به این اصل، متفق‌‌اند؛ دلشان متوجه این مركز است؛ كه این مركز هم دین است، اصول اسلامى است، ارزشهاى والاست، دین خداست. این، خیلى چیز مهمى است. خوب، همه باید در مقابل این وحدت سر فرود بیاورند، وقتى این وحدت را مى‌‌بینند. مى‌‌بینیم كه متأسفانه بعكس، بعضى دم از تفرّق میزنند، از روى جهالت، غفلت؛ واقعاً محمول بر غفلت است این چیزها، بیش از آنچه كه بر چیزهاى دیگرى انسان بخواهد اینها را حمل كند. این، مسئله‌‌ى مهمى است. مسئله‌‌ى ایجاد وحدت؛ وحدت مذهبى، وحدت قومى، وحدت سلائق سیاسى، اینها مهم است؛ باید سعى كرد. یكى از خطوط دشمن، ایجاد تفرقه است؛ هر چه بتوانند، در هر جا بتوانند، در هر سطحى كه بتوانند؛ در سطوح مختلف؛ از مسئولین، غیر مسئولین، آحاد مردم، بین خودِ گروه‌‌هاى روحانى، بین خودِ گروه‌‌هاى دانشگاهى، بین خودِ جمعها و جمعیتهاى واحدهاى دیگر اجتماعى، و بین اینها با یكدیگر ایجاد اختلاف كنند، و بین مذاهب. نمونه‌‌هاى فراوانش را دارید مشاهده میكنید كه در جامعه هست. این یك مسئله است. خط دشمن خط ایجاد تفرقه است. این هم یك مسئله است.

مسئله‌‌ى بعدی - این خط دیگرى است كه به نظر ما دشمن بر روى او هم دارد سرمایه‌‌گذارى میكند - منصرف كردن ذهن مردم از دشمنىِ دشمن است. ما هرگز منكر نیستیم كه در نارسائى‌‌هاى گوناگون و مشكلات فراوانى كه بر سر راه جامعه و افراد پیش مى‌‌آید، تقصیرهاى شخصى و تقصیرهاى اجتماعى، از درون وجود دارد؛ در این هیچ تردیدى نیست؛ كسى این را منكر نیست. «ما أصابك من حسنة فمن اللَّه و ما أصابك من سیئة فمن نفسك»؛(3) اینكه معلوم است؛ دشمن هم اگر ضربه‌‌اى به ما زد و این ضربه كارى شد، این هم «من نفسك» است؛ در این شكى نیست. در جنگ احد هم كه دشمن حمله كرد و ضربه زد، در حقیقت مسلمانها از خودشان ضربه خوردند؛ در این كه بحثى نیست؛ منتها نكته این است كه اگر انسان بخواهد ضربه نخورد، باید نقش دشمن را ببیند. یكى از لوازم توجه و ملاحظه براى ضربه نخوردن، دیدن دشمنى است كه میخواهد به ما ضربه بزند؛ از این ما را نباید غافل كنند. خط اغفالِ بخصوص خواص و نخبگان از تأثیر دشمن، یكى از خطوط القائى و تبلیغاتى دشمن است. حالا طرق مختلفى البته براى این كار دارند. تا كسى بگوید دشمن، میگویند: آقا شما همه‌‌اش به گردن دشمن مى‌‌اندازید! خوب، هست دشمن؛ چرا نمى‌‌بینیم دشمن را؟ چرا نمى‌‌بینیم شعف عظیمى كه دشمن پیدا میكند از آنچه كه اینجا از اختلاف ما، از حوادث گوناگون، از بلواى بعد از انتخابات به وجود مى‌‌آید؟ تشویق كنند كسانى را كه عامل هستند. آنجا، رئیس یك كشور بزرگ از آدمها اسم مى‌‌آورد! خوب، این جز ایجاد دشمنى است؟ از معارضین نظام اسم مى‌‌آورد و تمجید میكند از فلان كس كه آقا از شجاعت او(!) ما تعجب كردیم. چرا؟ چون یك كلمه‌‌اى گفته كه آنها خوششان آمده. اینها را باید دید؛ اینها را باید متوجه شد و نبایستى از دشمنىِ دشمن غفلت كرد.


البته دشمنى او خلاف انتظار نیست، غفلت ما خلاف انتظار است. دولت انگلیس كه كارنامه‌‌ى دویست ساله‌‌ى حضور آنها و ارتباط آنها با كشور ما، كارنامه‌‌ى سر تا پا سیاه است - واقعاً یك نقطه و یك جا نداریم كه بشود نشان داد كه دولت انگلیس به نفع ملت ایران یك قدم كوچكى برداشته باشد؛ هر چه بوده ضرر؛ هر چه بوده صدمه‌‌هاى بزرگ - اینها اعلان میكنند كه ما طرفدار ملت ایرانیم! دولت آمریكا اعلام میكند كه ما طرفدار مردم ایرانیم! یعنى: با نظام جمهورى اسلامى بدیم، اما مردم را دوست داریم! خوب، مردم جزو این نظامند؛ این نظام كه منفك از مردم نیست. این ترفندهاى دشمن است. اینها را باید شناخت، فهمید. او البته دشمنى‌‌اش را میكند؛ امر طبیعى است، اما اینكه ما نفهمیم دشمنى او را و از این معنا غفلت كنیم، این قابل قبول نیست. یك وقت مى‌‌بینید ما در داخل جدول و پازلهاى دشمن قرار میگیریم - در پازل، مجموعه‌‌اى را كنار هم میچینند، تا یك شكلى از تویش در بیاید - تا یكى از این اجزاء را ما تأمین بكنیم. خوب، این خیلى چیز بدى است؛ ما باید سعى كنیم كه تأمین‌‌كننده‌‌ى اجزاء او نباشیم. مثل این جدول حروف متقاطع كه وقتى كنار هم گذاشته میشود، یك كلمه‌‌اى از تویش در مى‌‌آید. دشمن یك جدولى این جورى درست كرده، براى اینكه یك حرفى از تویش در بیاورد؛ چند تا از این حروف را هم ما بگذاریم! این را باید مراقبت كرد؛ بحث سر این است؛ باید جدول دشمن را كامل نكنیم؛ پازل دشمن را كامل نكنیم؛ ببینیم دشمن چه كار دارد میكند و چه كار میخواهد بكند؛ اهداف و حضور واضح او را ببینیم.
طبقه بندی: جنگ نرم،  امام خامنه ای(مدظله العالی)، 
برچسب ها: امام خامنه ای، جنگ نرم،
ارسال توسط امیرحسین یگانه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
بی نام طراحی اسلامی

دانلود فیلم

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار